امضاء تفاهم نامه همکاری میان شرکت گلوبال پتروتک کیش و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری میان شرکت گلوبال پتروتک کیش و انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور معاونین در ساختمان ...

ادامه مطلب

دوره قراردادهای طرح و ساخت صنعتی در حوزه نفت و گاز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

دوره قراردادهای طرح و ساخت صنعتی در حوزه نفت و گاز 13 آبان با حضور معاونت و نمایندگان حقوقی و قراردادهای شرکت گلوبال پتروتک کیش برگزار ...

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه کارگروه کنسرسیوم شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید به میزبانی شرکت گلوبال پتروتک کیش

اولین جلسه کارگروه کنسرسیوم شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) روز دوشنبه 23 دی ماه 98 به میزبانی شرکت گلوبال پتروتک کیش برگزار ش...

ادامه مطلب

جلسه مدیران فنی شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید به میزبانی شرکت گلوبال پتروتک کیش برگزار شد

جلسه مدیران فنی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی اول بهمن ماه به میزبانی شرکت گلوبال پتروتک کیش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در پی ت...

ادامه مطلب