نام دستگاه حفاری/نوع: O1/ خشکی

Year of Construction: 1981
Nominal Drilling Depth: 20000 ft
Draw works: 2000 HP, Continental Emesco C-2
Derrick: LEE-C-MOORE 1,000,000 lbs
Substructure: LEE-C-MOORE
Top Drive: VARCO TDS-11 SA, 500 Ton- 800 HP
Rotary Table: 27 ½” Continental Emsco
Mud Pumps: 2 × 1600 HP ea. Continental Emsco, Model: FB-1600
Mud Tank Capacity: 1800 bbls
Water Tank Capacity: 2000 bbls

:Bop System
13 5/8” × 5000 psi W.P Annular
13 5/8” × 10000 psi W.P Double & Single Ram
21 1/4” × 2000 psi Annular
Koomey, 3000 psi W.P 200 Gal Capacity
:Rig Power
4 Nos. of CAT, Diesel Engines, Model: D-399, Total 5600 HP
1 No. CAT 3306, Auxiliary Engine, 180 HP
:Power System AC-DC (SCR)
ROSS HILL-1400
Input: 600 V/1470 A (AC)
Output: 750 V/1800 A (DC)