رویکرد یکپارچه گلوبال پتروتک کیش برای مدیریت برتر

تعهد شرکت گلوبال پتروتک کیش در بهبود کیفیت و حفظ استانداردهای محیطی و ایمنی در فعالیت‌هایش، از طریق دریافت گواهینامه‌های IMS قابل توجه است. این گواهینامه‌ها به‌عنوان شاهدی بر تعهد سازمان نسبت به مدیریت کیفیت، مسئولیت زیست محیطی، بهداشت و ایمنی شغلی و پاسخگویی به نیازهای ویژه‌ای که در صنعت موردنیاز است، عمل می‌کنند.دریافت گواهی‌نامه‌های IMS نشانگر تلاش ما برای حفظ استانداردهای برتر در زمینه‌های مختلف فعالیتمان است. فرآیند ارزیابی دقیق نشان داده ‌است که سیستم‌های مدیریتی ما با دقت با معیارهای بین‌المللی تعیین‌شده هماهنگ هستند و نقش پررنگی در تقویت موقعیت ما به عنوان یک شرکت پیشرو در استفاده از روش‌های مدیریت یکپارچه دارد.
اجرای IMS در گلوبال پتروتک کیش به تدوین یک چهارچوب یکپارچه کمک کرده است، که باعث بهبود کارایی عملیاتی، کاهش خطرات و تقویت فرهنگ بهبود مستمر می‌شود. رعایت استانداردهای شناخته شده جهانی، تضمین می‌کند که گلوبال پتروتک کیش به طور مداوم توانایی برآورده سازی انتظارات مشتریان را دارد. علاوه بر این، تعهد سازمان به پایداری زیست محیطی نیز تقویت شده است، زیرا فعالانه سعی می‌کند ردپای اکولوژیکی خود را به حداقل برساند. همچنین، سلامت و ایمنی کارکنان نیز همواره در اولویت قرار دارد و از طریق اقدامات قوی در حوزه بهداشت و ایمنی حرفه‌ای، و ایجاد یک محیط کار ایمن و سازنده، سعی در حفظ و ارتقای آن داریم.